Namakom
Poslovno sedište

PIB: 101729021

MB: 06310885

ŠIFRA DELATNOSTI: 4690

PDV OBVEZNIK: Da

RAČUN U BANCI:

Banca Intesa

160-0000000345713-61

RAČUN U BANCI:

Eurobank Direktna

150-0000001850629-46